TANGO ALFA , ATRO, TAMAD ve ANARAD Telsiz derneklerinin ortak olarak düzenlemiş olduğu Simplex çevrimler, pazartesi günleri saat 21:00
de 433.500 frekansı üzerinden yapılacaktır.

Çevrim bölgesel net operatörleri kontrolünde, belirlenen çevrim listesi üzerinden devam edecektir.
Çevrim net operatörleri bölgesinde bulunan istasyonları çağıracak çağrıya cevap veren istasyon çağrı işaretini, adını,mevkisini, locatırını ve sinyal raporunu bildirmesi gerekmektedir.
Ayrıca her ayın ilk pazartesi günü çevrime katılan derneklerin rölelerinden dönüşümlü olarak çevrim yapılacaktır.
Çevrim listesine kayıt olmak istiyen istasyonlar çevrim sonunda isimlerini çevrim listesine yazdırabilirler. 73.