DMR Telsiz Kullanımına Giriş – 2

CC: Color Code. Bu kod analog sistemlerden alışık olduğumuz CTCSS tonunun DMR sayısal sistemindeki karşılığıdır.
Bir röleye erişmek veya simpleks bir çağrı yapabilmek için mutlaka eşleşmelidir.


Amatör kullanımda genellikle CC:1 kullanılır.

TS: Time Slot. DMR sisteminin diğer sistemlerden en büyük farkı, aynı röleyi aynı anda 2 farklı kullanıcı grubunun kullanabilmesidir. Yani aynı anda 2 kişi tek röle üzerinden konuşabilir.
Bunun için frekans zamana bağlı olarak ikiye bölünür. Bu bölümlerden her birine Time Slot denir. Görüşme yapabilmeniz için Time slotunuzun eşleşmesi gerekir.
Piyasada TYT-MD398 gibi bazı cihazlar tasarım hatasından dolayı tam olarak bu desteği veremediğinden görüşmelerde kesintiler yaşanabilir. Bu cihazların kullanımından kaçınılmalıdır.
Simplex görüşmede TS:1 kullanılır.

TG: Talkgroup. Talkgroup sayısal sistemi analog sistemden ayıran en belirgin özelliklerden biridir. Uluslararası ağlara dahil edilmiş bir röle ile dünyanın herhangi bir noktasındaki bir istasyonla görüşmek için bilmeniz gereken tek şey talkgroup’udur.
Bir bölgedeki rölenin veya bir hotspot’un programlandığı bir talkgoupda, kendi rölenizden mandala bastığınızda sistem diğer tarafın frekans, CC, TS ne olursa olsun bu iki röleyi birbirine linkler ve boşta kalıp kopana dek iki yönlü bir iletişim kurulmuş olur.
Bu bakımdan ağ üzerindeki tüneller gibi düşünebiliriz. Ayrıca sadece TG’ler kullanılarak aynı Frekans, CC, TS’de dahi olsa kullanıcılar kendi aralarında gruplandırılarak konuşmaları sağlanabilir.
Röle üzerinde lokal görüşme için 9, simpleks görüşme için 99 olmalıdır. Lütfen TG1 veya rastgele bir TG kullanmayın. Mesela TG1 DMR-Marc sisteminde Worldwide, tüm dünya anlamına gelir. BM Sisteminde ise lokal tanımlıdır. Ancak TG9 sabit her iki sistemde de herzaman lokaldir.
Şehrinizdeki bir amatörle görüşmek için dünyadaki binden fazla röleyi meşgul etmek istemezsiniz. Kısa zamanda pek hoş olmayan tepkiler alabilirsiniz.

RX List. Bulunduğunuz kanalda gönderme talkgroup’u sabit olmasına rağmen, birden fazla talkgroup bu listelere eklenerek bulunulan kanalda birden fazla talkgroup’un takip edilmesi sağlanabilir.
Rx listeleri genel olarak oluşturulup daha sonra kanal bazında programlanabilir. Kanala Rx listesi programlamazsanız sadece gönderdiği talkgroupdan gelen görüşmeleri dinletecektir.

Digital Contacts: Bir nevi adres defteri gibi düşünülebilir. Kullanılacak ID’ler ve TG’ler buraya kaydedilmelidir. Temelde 3 tip contact vardır.
Group Call: Kullanacağınız Talkgroupları bu şekilde eklemelisiniz. Daha sonra kanal programlarken bu listeden seçilecek.
Private Call: Kişisel ID’ler yani Türkiye için 286 ile başlayan kişi IDlerini buraya girmeniz durumunda konuşan kişinin Çağrı işareti veya ismi ekranda belirecektir.
All Call: Talkgroup sistemini pas geçerek tüm sisteme yapılan çağrıdır. Çok geçerli bir sebep yoksa ASLA kullanılmamalıdır.

Zone: Telsiz programlarken en dikkat etmeniz gereken kısımlardan biri burasıdır. Sayısal telsize isterseniz 1000 kanal yükleyin ancak Zone’a eklemezseniz tek bir kanalı kullanamazsınız.
Telsizde kanalları gezerken eskiden olduğu gibi kayıtlı kanal listesini değil, seçili olan Zone’daki kanalları gezersiniz. Kişisel tercihinize göre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Pek çok modelde bir zone’da en fazla 16 kanala izin verilmekte. Kanalları birden fazla zone’a ekleyebilirsiniz.

Alıntı: TA1MD – Mutlu Dülger

Leave a comment